%HTMLlat1; %HTMLsymbol; %HTMLspecial; < "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> MKS Śląsk Świętochłowice - oficjalna strona sekcji taekwondo - www.slaskswietochlowice.org


Go to content

Main menu:


Goście online:


1949

Choi awansuje do stopnia pełnego pułkownika, i po raz pierwszy odwiedził Stany Zjednoczone, uczęszczając do Szkoły Wojsk Lądowych w Fort Riley. Wówczas jego sztuka została po raz pierwszy przedstawiona publiczności amerykańskiej.


1951

Choi zostaje mianowany na generała brygady. W tym czasie organizuje Szkołę Wojsk Lądowych w Pusan, będąc zastępcą komendanta oraz szefem Wydziału ds. Studenckich.


1952

Choi zostaje awansowany na Szefa Sztabu Pierwszego Korpusu, przyjmując odpowiedzialność za przeprowadzenie odpraw dla generała MacArthura podczas jego wizytacji oddziałów w Kang Nung. W chwili zawarcia zawieszenia broni, Choi dowodził V Dywizją Piechoty.


1953

To wyjątkowo owocny dla gen. Choi, tak pod względem kariery wojskowej, jak pod względem rozwoju nowej sztuki walki. Zostaje autorem pierwszej poważnej publikacji w Korei na temat wywiadu wojskowego. Tworzy i doprowadza do wysokiego poziomu bojowego 29 Dywizję Piechoty, stacjonującą na wyspie Cheju. Stała się ona awangardą przyszłego Taekwon-do w wojsku.


1954

Choi, razem ze swoim współpracownikiem i prawą ręką, Nam Tae Hi, systematyzuje techniki, metody nauczania oraz założenia moralno-filozoficzne swojej sztuki w szkole walki Oh Do Kwan. W drugiej połowie 1954 roku, Choi kierował Chong Do Kwan (Szkoła Błękitnej Fali), największą cywilną szkołą sztuk walki w Korei. W tym czasie został również awansowany na generała dywizji.


1955.04.15

Rada złożona z instruktorów, historyków i innych wybitnych osobistości wybrała nazwę TaeKwon-Do, zaproponowaną przez Generała Choi Hong Hi, jako nowe określenie narodowej koreańskiej sztuki walki. Nazwa ta zastąpiła dotąd stosowane, różne mylące terminy: Dang Soo, Gong Soo, Taek Kyon, Kwon Bup, itp. Rozpoczyna się promowanie tej sztuki walki w Korei i na świecie.


1958

Choi wykorzystuje niechętnie przyjętą pozycję szefa Biura d/s Rezerwy, z powodzeniem propagując Taekwon-do we wszystkich dywizjach, pozostających w odwodzie pod jego dowództwem. W latach 1956-1957, energiczny generał propagował Taekwon-do na uczelniach oraz w jednostkach wojskowych w całej Korei. Dowództwo Trzeciego Okręgu w Tae Jon stało się jednym z głównych ośrodków tej nowej sztuki walki.


1959

Gen. Choi zostaje prezesem Koreańskiego Związku Taekwon-do oraz zastępcą dowódcy II Armii Tae Gu. Wraz z najlepszymi uczniami, posiadaczami czarnych pasów, daje szereg pokazów w krajach Azji zadziwiając wszystkich wszechstronnością i skutecznością technik Taekwon-do. Wielu spośród towarzyszy Choia, jak Nam Tae Hi (Prezydent Azjatyckiej Federacji Taekwon-do), płk. Ko Jae Chun (piąty szef instruktorów Taekwon-do w Wietnamie), płk. Baek Joon Gi (drugi szef instruktorów w Wietnamie), gen. brygady Woo Jong Lim, Han Cha Kyo (główny instruktor w Singapurze) oraz Cha Soo Young (obecnie międzynarodowy instruktor w Waszyngtonie, D. C.) zaczęło propagować tę sztukę na świecie. Ambasador koreański w Wietnamie, generał Choi Duk Shin, znacznie przyczynił się do promocji sztuki Taekwon-do w kraju, w którym trwała śmiertelna walka z komunistami. Jeszcze w tym roku ge. Choi wydaje swoją pierwszą publikację dotyczącą Taekwon-do.


1960

Generał bierze udział w Kursie Popularyzującym Nowe Rodzaje Broni w Teksasie, a następnie złożył wizytę w Klubie Karate Jhoona Rhee w San Antonio, podczas której udało mu się przekonać studentów do używania nazwy Taekwon-do, zamiast Karate. W ten właśnie sposób, Jhoon Rhee stał się słynny jako pierwszy instruktor Taekwon-do w Ameryce. Wydarzenie to oznaczało początek Taekwon-do w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Choi powrócił do Korei jako Szef Wywiadu Armii Koreańskiej. Nieco później tego samego roku, objął stanowisko Dowódcy d/s Bojowych, kierując szkołami piechoty, artylerii, wojsk pancernych, łączności i lotnictwa.


1961-62

To okres dojrzewania zarówno Taekwon-do, jak i kariery wojskowej gen. Choi, jako dowódcy największych ośrodków szkoleniowych w Korei, a następnie, dowódcy VI Korpusu Armii. Sztuka walki Taekwon-do rozprzestrzenia się błyskawicznie nie tylko wśród ludności cywilnej Korei i żołnierzy koreańskich, lecz także wśród żołnierzy amerykańskich VII Dywizji Piechoty, która pozostaje pod kontrolą operacyjną gen. Choi Hong Hi. Dzięki jego studentom, Taekwon-do zostaje również wprowadzone do największej Akademii Wojskowej na świecie, West Point.


1962

Choi zostaje mianowany na stanowisko Ambasadora Korei w Malezji, gdzie propaguje Taekwon-do jako oddany misjonarz tej sztuki.


1963

Utworzono Malezyjski Związek Taekwon-do, które zyskało wielką popularność po pokazie na Stadionie Merdeka na prośbę premiera Tunku Abdul Rhamana. W tym roku miały miejsce dwa kluczowe wydarzenia: głośny pokaz Taekwon-do w siedzibie ONZ w Nowym Jorkuz, gdzie zdobywa powszechny aplauz i uznanie oraz wprowadzenie nowej sztuki walki do Sił Zbrojnych Wietnamu pod kierownictwem majora Nam Tae Hi.


Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna


/Wszelkie prawa zastrzeżone// Projekt i wykonanie: Monika Kalus //30.11.2009 / | strzyga666@vp.pl

Back to content | Back to main menu