%HTMLlat1; %HTMLsymbol; %HTMLspecial; <"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> MKS Śląsk Świętochłowice - oficjalna strona sekcji taekwondo - www.slaskswietochlowice.org


Go to content

Main menu:


Goście online:


1982

W styczniu Prezydent Międzynarodowej Federacji Taekwon-do zakłada w Toronto (Kanada), Północnoamerykańską Federację Taekwon-do. W tym roku gen. Choi ostatecznie realizuje swoje marzenie, trwające od 1967 roku, otwierając po raz pierwszy szkołę w Japonii, pod auspicjami patrioty narodowego Jun Jin Shik. Był to niezwykle pracowity rok dla prezydenta, ponieważ wraz z mistrzem Park Jung Tae prowadzi seminaria w Puerto Rico. W październiku i listopadzie Choi w towarzystwie mistrzów Han Sam Soo, Park Jung Tae i Choi Joong Hwa udał się do Grenlandii, Wielkiej Brytanii, RFN, Austrii, Danii, Polski, Węgier, Jugosławii, Czechosłowacji i Finlandii, by tam promować Taekwon-do. Również w listopadzie wziął udział w I Międzykontynentalnych Mistrzostwach Taekwon-do, które miały miejsce w Quebec (Kanada), oraz w grudniowych II Ogólnoeuropejskich Mistrzostwach Taekwon-do, odbywających się w Neapolu, we Włoszech. W październiku tego roku generał Choi spotkał się z p. Csanadi, Przewodniczącym Komitetu Programowego MKOL w Budapeszcie, w celu przedyskutowania uznania ITF przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.


1983

W styczniu gen. Choi wraz z mistrzem Lee Suk Hi - Prezydentem Północnoamerykańskiej Federacji Taekwon-do, składa wizytę w Colorado, USA w celu promowania Charlesa E. Sereffa, Prezydenta Federacji Taekwon-do Stanów Zjednoczonych na stopień VII Dan. W lutym gen Choi odwiedza Amerykę Łacińską, tj. takie kraje jak: Argentynę, Kolumbię, Panamę i Honduras, w których prowadzi seminaria. W czasie pobytu w Hondurasie pomaga w założeniu Centralnoamerykańskiej Federacji Taekwon-do. W marcu, kwietniu i maju udaje się do Santa Barbara w Kalifornii, do Europy, a także do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, gdzie prowadzi ostatnie przygotowania, poprzedzające wydanie Encyklopedii Taekwon-do, efekt jego długoletnich badań. W październiku i listopadzie tego samego roku wraz z mistrzem Park Jung Tae i mistrzem Choi Jung Hwa, udaje się do Jugosławii w celu przygotowania zdjęć wykorzystanych w Encyklopedii Taekwon-do.


1984

W kwietniu prezydent Choi uroczyście otwiera IV Mistrzostwa Świata Taekwon-do rozegrane w Glasgow, w Szkocji. W tym samym miesiącu odwiedza w Lozannie, wraz z mistrzem Rhee Ki Ha, Charlesem Sereffem oraz Kim Jong Kyu, Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juan Antonio Samarancha, w celu przekonania go, iż jedynie Międzynarodowa Federacja Taekwon-do jest organizacją macierzystą dla oryginalnego Taekwon-do. We wrześniu gen. Choi zaprasza najwybitniejszych instruktorów w osobach Lee Suk Hi, Rhee Ki Ha, Park Jung Tae i Choi Jung Hwa do Pyongyang, w celu sfinalizowania wydania Encyklopedii. Miało to miejsce w okresie, kiedy coraz poważniej zastanawiano się nad przeniesieniem siedziby ITF do Wiednia w Austrii. W październiku tego roku, Prezydent ITF zkłada oficjalną wizytę w Budapeszcie, gdzie uroczyście otwiera III Mistrzostwa Europy Taekwon-do. Miało to szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy turniej Taekwon-do odbywał się w kraju socjalistycznym. W listopadzie gen. Choi, w towarzystwie mistrzów Lee Suk Hi i Park Jung Tae, odwiedza Nowy Jork, gdzie otwiera coroczny III Puchar Generała Choi w Ameryce Północnej.


1985

W kwietniu tego roku Prezydent Choi odwiedza Puerto Rico, biorąc udział w i Latynoamerykańskim Pucharze Generała Choi. W podróży towarzyszą mu Tran Trien Quan, Prezydent Kanadyjskiej Federacji Taekwon-do oraz James Lim i Kim Suk Jun. W czerwcu, udaje się do Berlina Wschodniego, gdzie uczestniczy w ceremonii otwarcia XXIV Kongresu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W listopadzie gen. Choi, w towarzystwie Sekretarza Generalnego ITF, mistrza Park Jung Tae i Tran Trien Quan, udają się do Norwegii, by uświetnić otwarcie Skandynawskich Mistrzostw Taekwon-do 1985. W grudniu odbywają się w Quebec liczne festiwale, organizowane z okazji 30 rocznicy istnienia Taekwon-do. Były one sponsorowane przez Kanadyjską Federację Taekwon-do. Uczestniczy w nich jako gość honorowy Ojciec Taekwon-do, gen. Choi Hong Hi. Również w grudniu odbywa się w Wiedniu V Kongres ITF, na którym jednomyślnie uchwalono przeniesienie siedziby ITF, w terminie do marca następnego roku, oraz ponownie wybrano gen. Choi Hong Hi na okres następnej kadencji. Chon Jin Shik, Prezydent Japońskiej Międzynarodowej Federacji Taekwon-do oraz mistrzowie Lee Suk Hi i Rhee Ki Ha, zostali wybrani na Wiceprezydentów, zaś mistrz Park Jung Tae na stanowisko Sekretarza Generalnego. Rok ten należał do najważniejszych dla Twórcy Taekwon-do, ponieważ udaje mu się zebrać w całość techniki, nad którymi pracował przez wiele lat, dzięki publikacji Encyklopedii Taekwon-do. Umocnia również pozycję Taekwon-do, propagując tę sztukę w krajach socjalistycznych oraz krajach Trzeciego Świata, dzięki przemieszczeniu siedziby ITF do Wiednia, stolicy Austrii.


1986

W kwietniu Twórca Taekwon-do wraz z drużyną pokazową Północnej Korei, udaje się do Chińskiej Republiki Ludowej. Wizyta ta owocuje przyjęciem się w Chinach koreańskiej sztuki walki Taekwon-do.


1987

Rok ten jest ważny dla generała Choia, ponieważ wbrew przeciwnościom, stwarzanym przez dyktatorski reżim południowo-koreański, uroczyście otwiera V Mistrzostwa Świata, które odbywają się w maju w Atenach, jeszcze raz pokazując światu swojego nieugiętego ducha i wytrwałość. W grudniu prezydent Choi rozpoczyna tworzenie Fundacji ITF dla Promocji i Popularyzacji Taekwon-do, zasilonej sumą 100 000 000 yenów japońskich, wniesionych przez p. Chon Yon Shika, starszego brata wiceprezydenta p. Chon Jin Shika.


Porzednia 1 2 3 4 5 6 Następna


/Wszelkie prawa zastrzeżone// Projekt i wykonanie: Monika Kalus //30.11.2009 / | strzyga666@vp.pl

Back to content | Back to main menu