%HTMLlat1; %HTMLsymbol; %HTMLspecial; <"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> MKS Śląsk Świętochłowice - oficjalna strona sekcji taekwondo - www.slaskswietochlowice.org


Go to content

Main menu:


Goście online:


1988

To rok, w którym nastąpiły dwa kluczowe wydarzenia:

W maju rząd Węgier gości VI Mistrzostwa Świata Taekwon-do, odbywające się w Budapeszcie, zorganizowane na największą dotąd skalę, prezentujące bardzo wysoki poziom technik, a także, po raz pierwszy transmitowane drogą satelitarną na całą Europę.

W sierpniu Ojciec Taekwon-do realizuje swoje największe marzenie, którym było wprowadzenie i nauczanie swojej sztuki bez względu na religię, rasę i bariery ideologiczne, poprzez poprowadzenie drużyny pokazowej do Moskwy.


1989

Na początku roku gen. Choi publikuje skróconą wersję Encyklopedii Taekwon-do, wydanie kieszonkowe liczące 765 stron. W marcu ITF opuszcza Wielki Mistrz Park Jung Tae VIII Dan. Zakłada własną niezależna federację pod nazwą UITF (United International TaeKwon-Do Federation), wkrótce jednak zmienia nazwę na Globalną federację TaeKwon-Do (Global TaeKwon-Do Federation - GTF) z Siedzibą w Kanadzie. W czerwcu Choi udaje się do Yonkil w Chinach, niezależnego okręgu sąsiadującego z północną częścią Korei, gdzie spotyka się z czołowymi narodowymi liderami Korei, a także zawiera porozumienie odnośnie założenia Organizacji Taekwon-do Yuan Bin. W lipcu Taekwon-do zostaje oficjalnie włączone do programu XIII Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Pyongyang w KRL-D. We wrześniu, po zakończeniu II Panamerykańskich Mistrzostw Taekwon-do, odbywających się w Hondurasie, gen. Choi prowadzi seminaria dla uczestników z 14 krajów na temat techniki Taekwon-do.


1990

W marcu gen. Choi wraz ze swoim synem, Choi Jung Hwa (VII Dan) oraz Rhee Young Seuk (VI ban, czołowy instruktor dla Związku Radzieckiego) odwiedzają Taszkient w Uzbekistanie. Spotkanie poświęcone jest zagadnieniom metodyki i udoskonalaniu technik Taekwon-do. Trwa ono dziesięć dni, osiem godzin dziennie i prowadzone jest dla ponad sześćdziesięciu instruktorów Karate, posiadaczy czarnych pasów, którzy przyjechali z sześciu republik Związku Radzieckiego. Bezpośrednio po zakończeniu seminarium, prezydent Choi zatrzymuje się w Moskwie, gdzie poprowadzi kolejne pięciodniowe seminarium techniczne, które daje mocną podbudowę dla rozwoju sztuki Taekwon-do w Związku Radzieckim. Wiosną 1990 roku Twórca Taekwon-do wraz z Wiceprezydentem Rhee Ki Ha wyjeżdża do Moskwy, gdzie gen. Choi wygłosza historyczny czterogodzinny wykład na Centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Związku Radzieckiego im. Lenina. W wyniku tego wykładu, uczelnia rozszerza program o czteroletni obowiązkowy kurs Taekwon-do. Pod koniec czerwca gen. choi udaje się z wizytą do Hanoi, w Wietnamie, w towarzystwie Chung Jae Hoon, Wiceprezydenta Koreańskiej Federacji Taekwon-do. Spotyka się tam z ministrem sportu, dyskutując nad licznymi zagadnieniami związanymi z Taekwon-do. Następnie odwiedza miasto Ho Chin Minh, gdzie miało miejsce seminarium dla ponad stu czarnych pasów. W sierpniu odbywają się VII Mistrzostwa Świata Taekwon-do w Montrealu w Kanadzie. Impreza ta odnosi ogromny sukces. Przybywa na nią ponad stu sześćdziesięciu uczestników z pięćdziesięciu jeden krajów. W sierpniu tego samego roku generał Choi, Sekretarz Generalny Lee Ki Young oraz Walmir Ligai, najwyższy stopniem posiadacz czarnego pasa w Związku Radzieckim, składa wizytę prezydentowi Uzbekistanu, podpisując porozumienie dotyczące wielu kwestii związanych z Taekwon-do. Nieco później, Twórca Taekwon-do nadaje prezydentowi Uzbekistanu stopień honorowego V Dan. We wrześniu gen. Choi wraz z Phap Lu (V Dan, sekretarz Kanadyjskiej Międzynarodowej Federacji Taekwon-do) udają się do Yonkil w Chińskiej Republice Ludowej. Prowadzi tam trzydniowe seminarium dla czarnych pasów na Uniwersytecie Yian Bin, poświęcone technikom Taekwon-do. Efektem tego spotkania jest, po raz pierwszy w historii Chin, nadanie uprawnień instruktorów międzynarodowych dla trzech osób.


1992

Rok ten jest rokiem dumy dla gen. Choi. Otrzymuje on bowiem doktorat honoris causa w dziedzinie wychowania fizycznego na Centralnej Akademii Wychowania Fizycznego Związku Radzieckiego im. Lenina - jednej z najbardziej szanowanych uczelni wychowania fizycznego na świecie. Zaszczyt ten jest podsumowaniem jego wieloletnich osiągnięć życiowych. We wrześniu odbywają się VIII Mistrzostwa Świata Taekwondo w Pałacu Taekwon-do, nazwanym tak ku czci generała Choi. Zawody trwają pięć dni i po raz pierwszy w historii Taekwon-do, uczestniczyło w nich około siedmiuset zawodników z sześćdziesięciu sześciu krajów. Impreza ta, zorganizowana z pełną pompą i ceremoniałem, ma miejsce w Pyongyang, stolicy starożytnego królestwa Koguryo. Na mistrzostwach tych Korea dzięki swoim osiągnięciom (pierwsze miejsce w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych) pokazała światu, iż ojczyzną Taekwon-do jest właśnie ona.


1993

W kwietniu gen. Choi odwiedza prezydenta Republiki Kirgistanu, mając na uwadze przeprowadzenie rozmów o kierunkach rozwoju Taekwon-do w tym kraju. Rok ten jest kolejnym histotycznym rokiem dla prezydenta Choia, ponieważ udało mu się zorganizować I Mistrzostwa Świata Juniorów Taekwon-do w Moskwie, stolicy Rosji. 13 listopada oficjalnie powstaje TI (TaeKwon-Do International), najmłodsza ze Światowych Federacji TaeKwon-Do, stworzona z myślą organizowania Mistrzostw Świata, w których mogliby występować zawodnicy wszystkich federacji. Prezydentem zostaje David Olivier VI Dan, a siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii.


2002.02.06

Dochodzi do konfliktu Mistrza Choi Jung Hwa z zarządem ITF. Syn opuszcza ojca, Mistrz Choi odchodzi z ITF i otwiera swoją własną federację. Nową Międzynarodową Federację TaeKwon-Do (International TaeKwon-Do Federation - ITF), zostaje jej prezydentem. Siedziba ITF znajduje się w Kanadzie.


2002.06.15,godz.20.35 czasu polskiego w Phenianie

Mistrz Choi Hong Hi umiera na raka. Wcześniej, na przełomie lutego i marca przeszedł operację usunięcia raka żołądka. Niestety, wystąpił przerzut na wątrobę. Pogrzeb odbył się 17 czerwca w Phenianie. Świat pożegnał człowieka wielkiego, dla nas, i dla Taekwon-do.


Poprzednia 1 2 3 4 5 6


/Wszelkie prawa zastrzeżone// Projekt i wykonanie: Monika Kalus //30.11.2009 / | strzyga666@vp.pl

Back to content | Back to main menu